Struktur Organisasi

STRUKTUR DAN DOSEN

YAYASAN

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al Amin Banten adalah salah satu unit di bawah Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Jam’iyyah Islamiyyah yang terdiri dari :

Pendir                                :  KH. M. Amin Sarbini

Ketua Yayasan              :  Drs. H. Syamsul Ma’arif

 

Pimpinan Sekolah Tinggi

Ketua                                  :   Dr. KH. Zainudin,MH

Pembantu Ketua I        :   Dr. Saihu,M.Pd.I

Pembantu Ketua II       :   Dr. H. M. Yusuf Humaidi, MA

Pembantu Ketua III      :  Dr. Abd Aziz, SS.,M.Pd.I

 

Prodi

Ketua                                   :    Muhaemin, M. Ag

 

Lembaga

Ketua LP2M                    :   H. Ahmad Rifai, MA

Ketua Pusat Bahasa   :    Solahudin,S.Pd.I.,M.Ag

 

Biro

Kepala Adm. dan TU   :   Ahmad Masruri,S.Pd.I

 

Staf

Staf Akademik              :    Muhasar, S.Pd.I

Staf Keuangan              :    Nurul Muslikhah, S.Pd.I

Arsiparis                          :    Muhammad Amin, S. Pd. I